Perşembe, 26 Kasım, 2015

Prof. Dr. Sedat Murat'ın özgeçmişi Yazdır e-Posta
PROF. DR. SEDAT MURAT’IN ÖZGEÇMİŞİ


A. KİMLİK BİLGİLERİAdı Soyadı                    : Sedat Murat


Doğum Yeri ve Yılı         : Samsun, 1959


Medeni Durum              : Evli ve iki çocuk babası


B. ÖĞRENİM DURUMU


İlk ve Orta Öğrenim
                   :İlkokulu ve Ortaokulu Samsun'da, Liseyi İzmit'te tamamlamıştır.Lisans Öğrenimi
                        :1980 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başlamış, üçüncü sınıfta iken yatay geçişle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne geçmiş ve 1984 yılında mezun olmuştur.


Yüksek Lisans               
         :İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 1984-1986


Tez Konusu
                              : “İşletme Düzeyinde İşgören Eğitimi


Doktora           
                        :İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 1986-1991


Tez Konusu
                              : “Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye'de Gençlerin İşsizliği

C. AKADEMİK-ÇALIŞMA HAYATI VE İDARİ GÖREVLERİ


Akademik Hayat
                       :1985 yılından itibaren İ.Ü. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Araştırma Görevliliği ile akademik ve çalışma hayatına atılmış, 1992 yılında Yrd. Doç. Dr., 1994 yılında ise Doç. Dr., 25 Nisan 2002 tarihinde de Prof. Dr.  ünvanlarını almış ve halen bu bölümdeki görevine devam etmektedir.Verdiği Dersler
              :

Lisans düzeyinde
;


“Sosyal Siyaset”,


“Çalışma Ekonomisi”,


“İnsangücü ve İstihdam”,


“Türkiye'nin Sosyal Yapısı”,


“Demografik Yapı Analizleri”,


“Çalışma Ahlakı”,


“Türkiye'de Çalışma İlişkileri Tarihi”,Yüksek Lisans düzeyinde
;


“İnsangücü  Planlaması ve Eğitim”,


“Türkiye’de İşgücü-İstihdam Politikaları” ve


“A.B.’nin  Sosyal Politikaları”,Doktora düzeyinde
ise;


“Türkiye ve Avrupa Birliğinin Karşılaştırmalı Sosyal Yapısı”.         İdari Görevleri   
            :


İktisat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi: 1996-1999


Sosyal Siyaset Sosyal Güvenlik ABD Başkanlığı: 2002-devam ediyor.


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD Başkanlığı: 2003-devam ediyor.


İnsan Kaynakları ve Yönetimi ABD Başkanlığı: 2008-2009

İktisat Fakültesi Dekanlığı: 21 Ocak 2010-devam ediyor.